W jaki sposób dokonać odprawy celnej przesyłek?

Przy importowaniu niektórych produktów z zagranicy, a ściślej UE, musimy pamiętać o ich odprawie granicznej. Odprawa graniczna polega na dopełnieniu wszelkich żądanych akcji określonych przez Regulamin Celny.

Kontrola graniczna ma na celu weryfikacje, czy ustalony artykuł może być przyjęty do obiegu towarowego i dotyka kompletnej partii produktów lub jej części. W czasie rewizji celnej definiowana jest też stawka graniczna, na bazie której oblicza się koszt cła. Należność ta jest brana przez urząd celny.
samolot cargo
Jeśli nie mamy zielonego pojęcia o odprawie celnej lub mamy troski, czy wszystkie istotne formalności zostały wykonane, najodpowiedniej skorzystać z asysty agencji celnej, jaka nie tylko poinformuje nas o wszelkich zasadach i wymaganych dokumentach, ale może również sama uskutecznić dla nas odprawę celną. Jest to o tyle komfortowe rozstrzygnięcie, że nie musimy sami rozmawiać z urzędem celnym. Jednostki pracujące w agencji celnej niezwykle często mają wieloletnie doświadczenie w owej specjalności i bez problemu przygotują całą potrzebną dokumentację. Nie musimy w takim razie kłopotać się o zaginione aneksy i podobne sytuacje. Wybierając usługi agencji celnej musimy liczyć się jednak z tym, że prócz cła będziemy zmuszeni ponieść dodatkowy koszt zlecenia, który jednak w całościowym rozliczeniu może być nieduży w zestawieniu do ceny importowanych dóbr.
światla nocą
Często jednak import dotyczy niewielkich przesyłek pocztowych (morskich, drogowych lub powietrznych). W tej sytuacji wskazane jest wstąpić na stronę http://cargohelper.pl/oferta/odprawa-celna-przesylek/. Odnajdziemy tam opis przebiegu odprawy celnej przesyłek pocztowych, który stanowi dobrą przesłankę do zebrania potrzebnych dowodów dotyczących towaru. Dzięki klarownym etapom można poznać cały przebieg, niezbędny do odprawy paczki. Wymienione są tu również wszelkie wymagane dowody, które wypada preparować i donieść agencji. Reszta operacji leży już po stronie omawianej firmy. Ważny jest również czas wykonania odprawy, który jest uzależniony od tego, czy wspomniana paczka jest transportowana morzem, drogą czy drogą powietrzną. Te i pozostałe informacje również są dostarczone pod poprzednio określonym adresem. Warto więc rozpocząć przebieg odprawy paczki od lektury wiadomości zawartych na stronie. Z pewnością ułatwi to ten tok i pozwoli na jego efektywne zrealizowanie. Dzięki temu będziemy zdołali cieszyć się z importowanych produktów bez trosk nałożenia kary za brak lub niezgodną odprawę celną.